Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Guldkortet Sverige AB (”Guldkortet”), org.nr: 559176-9368, Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås, och den som i egen person (”kunden”) träffar avtal med Guldkortet som företagskund eller som privatperson genom köp av Guldkortskod. 

Guldkortets ansvar

Guldkortet ansvarar gentemot kunden för vad denna har att fodra av avtalet. Uppgifter på hemsida (www.guldkortetsverige.se) och i annan centralt styrd information är bindande för Guldkortet, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom, och kunden tydligt informerats om ändringen. Guldkortet reserverar sig mot eventuella pris- eller tryckfel.

Kundens ansvar

Företag
Kunden har rätt att byta erbjudanden fritt under perioden med 48 timmars reservation för att vi ska hinna ändringen. De erbjudanden som finns i appen måste företaget erbjuda sina kunder. Byter företaget ägare så måste företaget meddela den nya ägaren om medlemskapet i Guldkortet, samt meddela Guldkortet att ett ägarbyte skett. Bryts något av följande så har Guldkortet rätt att ta ut en avgift från företaget, för att i sin led kunna betala kompensationer.

Vid misskötsel kring medlemskapet som påverkar kunderna får företaget en varning. Vid över 3 varningar så har Guldkortet rätt att ta bort företaget ur Guldkortet utan att behöva ersätta företaget för perioden som är kvar.

Betalningsvillkor

Betalning
Vid anslutning till Guldkortet betalas hela summan med 30 dagars förfallo från kontraktsskrivning, om inte annat är överenskommits mellan partnerna. Ingen återbetalning sker efter att kunden skrivit under sitt kontrakt. Vid kontraktsskrivning så godkänner kunden dessa Allmänna Villkor. Under betalning via faktura här nedan hittar ni eventuella avifter.

Personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddsdirektivet (GDPR)

Genom att erlägga betalning för Guldkortet samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av Guldkortet. Syftet är att möjliggöra sedvanlig kundadministration och att tillförsäkra att Guldkortet har tillgång till tillförlitlig persondokumentation samt att administrera och behandla vardera kund. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera kunden om Guldkortets utbud och erbjudanden.

För en sammanställning av vilka personuppgifter vi sparar och hur vi använder dem, se vår integritetspolicy.

Köp av Guldkortet via hemsidan eller app 

Ångerrätt för privatperson
Då produkten öppnas direkt vid betalning i appen så finns det ingen ångerrätt.
Köper kunden Guldkortskoden via hemsidan, så har kunden 14 dagars returrätt vid o-skrapad kod, samt i nyskick av självaste app-bäraren.
Vid retur tillkommer en returfrakt som kunden står för. Om kunden önskar att returnera ett köp kontaktar kunden Guldkortet, så informerar vi om tillvägagångssätt för att skicka tillbaka varan. När Guldkortet fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad eller koden skrapad, så betalar Guldkortet tillbaka det belopp kunden har betalat, minus fraktavgift, så fort som möjligt, dock senast 30 dagar efter det att Guldkortet fått tillbaka varan.

Reklamation
Om kunden vill reklamera en vara kontaktar kunden Guldkortets kundtjänst och får information om hur kunden skickar tillbaka varan.

Anslutning till Guldkortet

Ångerrätt för företag
Då arbetet med det ansluta företaget startar direkt så finns det ingen ångerrätt.

Reklamation
Är du ej nöjd? Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Force Majeure

Väsentliga omständigheter utanför Guldkortets kontroll, exempelvis naturkatastrofer, strejk, lockout, eldsvåda, krig eller liknande krigstillstånd, berättigar Guldkortet att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.

Betalning med faktura via Euro Finans

Företagsbetalningar sker via faktura genom Euro finans AB. Vid kontraktsskrivning får vi alla uppgifter för att kunna behandla faktureringen via Euro Finans. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Vid betalningsanmärkningar behöver vi fakturera manuellt. Då tillkommer en avgift på 100kr exklusive moms per faktura. Samtliga fakturor är av Guldkortet överlåtna till Euro Finans AB.

Vid försenad betalning utgår en avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift på 450kr exklusive moms. Dröjsmålsränta utgår med 12 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso och därefter kronofogden.

För varje faktura tar vi en avgift på 49kr exklusive moms. Är din delbetalningsfaktura på mindre än 5000kr exklusive moms så tar vi en avgift på 99kr exklusive moms.

Delbetalning via Eurofinans.

Genom vårt samarbete med Euro finans kan vi dela upp din företagsfaktura om det har förhandlats om vid kontraktsskrivning. Det går ej att förhandla i efterhand.

För varje faktura tar vi en avgift på 49kr exklusive moms. Är din delbetalningsfaktura på mindre än 5000kr exklusive moms så tar vi en avgift på 99kr exklusive moms.

Vid försenad betalning utgår en avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift på 450kr exklusive moms. Dröjsmålsränta utgår med 12 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso och därefter kronofogden.